Predstavitev

Obolelost srca in ožilja doleti vse več ljudi. Ker nas je tistih, ki se s to boleznijo soočamo, vsak dan več, smo meseca aprila leta 2008 ustanovili Koronarni klub Mislinjske doline. V klubu se srečujemo vsi tisti, ki jih je bolezen že doletela, kot tudi tisti, ki jih različni dejavniki (povišan krvni pritisk, krvni sladkor in holesterol, prevelika telesna teža, kajenje…) šele ogrožajo.
Naloga kluba je izvajanje programov za vse življenjsko rehabilitacijo, ki omogoča srčnim bolnikom in drugim članom pod strokovnim vodstvom nadaljevati rehabilitacijo, začeto v zdravstvenih zavodih in zdraviliščih in vztrajanje pri zdravem življenjskem slogu.

Za strokovno delo kluba skrbi strokovni vodja , ki izvaja strokovno medicinsko vodenje, edukacijo, pomoč pri spremembi življenjskih navad in svetuje članom kluba. V našem koronarnem klubu je to Mateja Kotnik Kerbev, dr.med., specialistka interne medicine.Poskrbljeno je za celo vrsto aktivnosti, kot npr.:

 • redna tedenska telesna vadba pod strokovnim vodstvom usposobljenih vaditeljev, kjer si krepimo naše srce in ožilje ter vračamo moč in veselje do telesnih aktivnosti,
 • strokovna predavanja, ki nam skozi različne vsebine ponujajo kopico dobrih nasvetov, s pomočjo katerih bomo lahko kaj spremenili v svojem življenju ter tudi tako pomagali svojemu bolnemu in ogroženemu srcu in ožilju,
 • tečaji prve pomoči z uporabo defibrilatorja,
 • spoznavanje tehnike sproščanja,
 • redno merjenje holesterola,
 • posveti s strokovno mentorico,
 • družabne aktivnosti (pohodništvo, nordijska hoja, izleti, pikniki, letovanja itd.), kjer si vzamemo čas za sproščen in veder razgovor o stvareh, ki nam lahko olajšajo tegobe bolezni ali pa celo preprečijo, da bi se bolezen razvila.

Da bi naše delovanje čim bolj približali ljudem, imamo štiri vadbene skupine in sicer v:

 • Slovenj Gradcu,
 • Šmartnem,
 • Mislinji in
 • Doliču.

Klub šteje preko 130 članov, od tega se jih 2/3 aktivno vključuje v redno tedensko vadbo.

V Sloveniji je 14 koronarnih klubov oz. društev, ki se združujemo v Zvezo koronarnih klubov Slovenije, s sedežem v Ljubljani. ZKDKS ima status humanitarne organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.

Poleg že obolelih vabimo medse tudi tiste, ki še niste oboleli, bi pa radi kljub temu storili nekaj zase v smislu preprečitve te bolezni.

Pomakni se na vrh