Plan dela

Naše aktivnosti bodo namenjene krepitvi zdravja. Zato bomo s programi, ki smo jih izvajali do sedaj, nadaljevali tudi v prihodnje:

  • redna telesna vadba po rednem urniku in pohodi po skupinah
  • merjenje holesterola in sladkorja
  • strokovna predavanja in tečaji oživljanja
  • sodelovanje s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec ob dnevu popuščanja srca
  • srečanja, letovanje
  • izobraževanje vaditeljev
  • aktivnosti pri promociji kluba, včlanitev koronarnih bolnikov
  • sodelovanje s sorodnimi klubi – KOVITA, KK Mežiške, Šaleške in klubom Dravske doline,
  • prijave na razpisih za finančna sredstva

O vseh aktivnostih bomo članstvo kot ostale občane obveščali preko lokalnega radia, kabelske TV, internetne strani, elektronske pošte in pismeno.
Člane, ki že imajo e-pošto, pa še jih nimamo v evidenci, prosim naj to sporočijo vodji skupine ali na naslov kluba.

Pomakni se na vrh