Aktualno

DRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV –

KORONARNI KLUB MISLINJSKE DOLINE

 

Sodelujemo in smo člani Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije. Naše Društvo srčnih bolnikov – Koronarni klub Mislinjske doline je bil ustanovljen 8. aprila 2008 v Slovenj Gradcu, zato v letošnjem letu praznujemo 10. obletnico ustanovitve in delovanja Koronarnega kluba Mislinjske doline. Po večkratnih poskusih predsednika KK Mežiške doline g. Ivana Žagarja, da bi tudi v Mislinjski dolini za področje mestne Občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja ustanovili svoj klub, nam je vendarle uspelo zbrati 7 ustanovnih članov in tako smo uspeli z vpisom v register.

Zahvala gre vsem članom upravnega odbora in takratni predsednici gospe Mariji Gačnik, takratni strokovni mentorici gospe Mateji Kotnik Kerbev, dr. med., in pa takratni predsednici ZKDK gospe Aleksandri Gorjup, ki so nam pomagali s strokovnimi nasveti in žrtvovali kar nekaj svojega prostega časa, da je klub v vseh teh letih napredoval. Od začetka skromne vadbene skupine v Slovenj Gradcu so se skupine širile po celi dolini, tako da danes deluje 5 skupin. Nazadnje je bila ustanovljena posebna vadbena skupina s prilagojenimi vajami, ki jo obiskujejo člani celotne doline v Mislinji. V tem obdobju smo pridobili tudi status humanitarnega društva, društva v javnem interesu in kot prostovoljno društvo.

 

Redne tedenske enkratne in dvakratne vadbe izvajamo v 5 skupinah, to je v:

·       Skupini Slovenj Gradec – telovadnica ekonomske šole SG,

·       Skupini Šmartno – telovadnica OŠ Šmartno,

·       Skupini Mislinja I. – mala dvorana Lopan Mislinja,

·       Skupini Mislinja II. – velika dvorana Lopan Mislinja,

·       Skupini Dolič – telovadnica OŠ Dolič.

Članstvo: skupaj 155, Slovenj Gradec 63, Šmartno 9, Mislinja 37 in Dolič 46.

 

Rehabilitacijsko vadbo izvajamo v telovadnicah  oz. v dvorani, občasno tudi v naravi. V vseh vadbenih skupinah imamo za vadbo na razpolago blazine, žoge, uteži, palice, trakove in pripomočke za predvajanje glasbe. V Mislinji so  na razpolago tudi stoli za vadbeno s posebnimi pogoji. Pred vsako vadbo izmerimo krvni tlak ter srčni utrip. Vadba je sestavljena iz ogrevanja, vaj za moč in gibljivost ter obveznega sproščanja. Po vadbi se lahko člani tudi pogovorijo z vaditeljico, ki po svoji strokovnosti tudi svetuje oz. posreduje, kam naj se obrnejo po pomoč.

Enkrat letno vsem članom izmerimo holesterol in sladkor. Ob raznih prireditvah v občinah oz. krajih v Mislinjski dolini sodelujemo na stojnicah s promocijskim materialom, kjer naše članice medicinske sestre izvajajo tudi meritve krvnega tlaka in pulza. S pomočjo donatorjev pa izvajamo brezplačne meritve holesterola in sladkorja tudi ostalim občanom, takrat ko imamo zato na razpolago finančna sredstva. V vseh vadbenih skupinah izvajamo šest minutni test hoje pod nadzorom naše strokovne mentorice gospe Maje Pušnik Vrčkovnik, dr. med., spec. int. med., prav tako je z vsemi udeleženci vadbe v vadbenih skupinah organiziran in omogočen individualen posvet o zdravstvenih težavah.

Pomakni se na vrh