Društvo srčnih bolnikov
Koronarni klub Mislinjske doline

Društvo srčnih bolnikov – Koronarni klub Mislinjske doline je prostovoljno, dobrodelno, samostojno, humanitarno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi preprečevanja koronarnih bolezni in rehabilitacije po teh boleznih in delujejo na področju zdravstva izven zdravstvenega sistema in na socialno humanitarnem področju.

Društvo srčnih bolnikov – Koronarni klub mislinjske doline deluje v sestavu Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije in na področju občin Mislinjske doline (M.O. Slovenj Gradec in Občina Mislinja).

S svojimi strokovno podprtimi aktivnostmi si klub prizadeva preprečiti napredovanje srčnih bolezni:

  • z organiziranjem in izvajanjem vadbe v skupinah,
  • z rehabilitacijo, v katero je vključena zdravstvena vzgoja, telesna vadba, nordijska hoja, pohodi in druga fizična aktivnost,
  • z izobraževanjem naših članov s strokovnimi predavanji in posvetovanji z zdravnikom,
  • s šolo zdravega življenja v zdraviliščih z navajanjem na telesno dejavnost in zdravo prehrano,
  • s preventivno dejavnostjo s katero želimo preprečiti zaplete naše bolezni z obveščanjem članov, z izleti in raznimi srečanji ter podobnimi dejavnostmi.

Partnerji in sponzorji

Naš klub deluje s pomočjo sredstev, ki nam jih podarijo občine, podjetja in posamezniki. Na tem mestu se za vsa podarjena sredstva najlepše zahvaljujemo, še posebej pa smo hvaležni vsem sponzorjem, ki so nam prijazno pomagala in tako omogočila delovanje našega društva oziroma so na različne načine podprla naše dejavnosti.

Novice in članki

Kako postanem član kluba?

Za prijavo izpolnite prijavnico in pošljite na naš naslov.

Pomakni se na vrh