Plan dela

Tekoče leto 2016

Naše aktivnosti bodo namenjene krepitvi zdravja. Zato bomo z programi, ki smo jih izvajali do sedaj, nadaljevali tudi v prihodnje:

– redna telesna vadba po rednem urniku in pohodi po skupinah

– merjenje holesterola in sladkorja

– strokovna predavanja in tečaji oživljanja

– sodelovanje s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec ob dnevu popuščanja srca

– srečanja, letovanje

– izobraževanje vaditeljev

– aktivnosti pri promociji kluba, včlanitev koronarnih bolnikov

– sodelovanje s sorodnimi klubi – KOVITA, KK Mežiške, Šaleške in klubom  Dravske doline,

– prijave na razpisih za finančna sredstva

O vseh aktivnostih bomo članstvo kot ostale občane obveščali preko lokalnega radia, kabelske TV, internetne strani, elektronske pošte in pismeno.

Člane, ki že imajo e-pošto, pa še jih nimamo v evidenci, prosim naj to sporočijo vodji skupine ali na naslov kluba.